ReinsercióHAB I-1
REINS. DESPATX
REINS. DESPATX 1
REINS. II-1
REINS. II-2
REINS. II-3
REINS. INFORMATICA
REINS. MENJADOR
REINS. VESTIBUL
REINSER. MENJADOR
REINSERCIO CUINA

Que és Arrels Reinserció?

Arrels Reinserció o la Comunitat terapèutica és un programa d’ajut al toxicòman inclòs dins els programes de tractament d’Arrels/Sant Ignasi.

Treballem i ens movem per la rehabilitació, reinserció i procés de creixement de la persona acollint i acompanyant en tot moment.


Quin és l'objectiu?

L’objectiu és dotar a l’usuari de les eines suficients per afrontar la malaltia de l’addicció i vetllar pel seu procés individual i maduratiu.

Prioritzem per davant de qualsevol altre criteri l’acolliment d’aquelles persones que presenten més precarietat, necessitats i mancances a tots nivells; econòmics, socials, familiars... El nostre que fer es dirigeix a dignificar la persona i procurar o donar l’oportunitat de tenir allò que necessiti per cobrir les seves necessitats més bàsiques.

No som un programa que podríem anomenar convencional. Partim de criteris d’inclusió més propers, familiars i de suport, prioritzant criteris educatius com la transparència, la sinceritat, la comunicació i la motivació, en detriment d’altres pautes d’actuació o intervenció més objectives com podrien ser les analítiques contínues, les sancions o criteris d’intervenció més col·lectius (confrontacions...).


Què fem?

Treballem en la dinàmica de modificar principalment les conductes adictives que són les que realment mantenen i perpetuen el problema, i ho fem a través de tallers terapèutics, intervencions individuals, sessions grupals i reeducació en valors.

La nostra tasca es desenvolupa per i cap a l’usuari personalitzant cada procés e intervenint de forma flexible i ajustada a les necessitats de cadascú.

Prioritzem i entenem com a èxit l’atenció realitzada i la vinculació d’aquests amb el programa i amb l’entitat en general.


Com ho fem?

Com a part més descriptiva i de funcionament destaquem que el procés es desenvolupa en tres fases: l’adaptació estabilització, reinserció i autonomia global. Tot plegat té una durada d’un any i mig a dos anys. Els criteris d’avaluació per passar d'una fase a un altra són els indicadors de maduresa i l’avaluació que fa l’equip tècnic del creixement de la persona.

Ens agrada parlar de vincle, de relació, d’atenció i d’estima. Els nostres usuaris tenen nom propi que segueix present per anys que passin.

 


ARRELS SANT IGNASI | Avda. de Madrid 7, 2n dreta 25002 Lleida | T. 973 289 000 | info@arrelssantignasi.cat