Reducció de danys1
2
3
4
5
entrada ard


Que és Arrels Reducció de Danys?

És un programa dirigit a persones toxicòmanes que estan consumint en actiu. En aquest centre s’ofereix atenció social i sanitària a les persones que acaben d’arribar a la ciutat, a les persones que tenen forta vinculació amb la institució i a les que formen part del col·lectiu.


Quin és l'objectiu?

L’objectiu principal d’aquest recurs es prevenir el contagi de malalties infeccioses i evitar la mort per sobredosi. L’equip professional prioritzem l’acollida per sobre els èxits, la prestació de serveis sempre es fa de manera personalitzada. Dispensem el material higiènic necessari per dur a terme un consum responsable. Què fem per evitar les morts? Des del centre es forma i capacita els usuaris per a que actuïn en el cas que es trobin en una situació de risc.


Quin tipus d’atenció social oferim?

Assessorament, orientació, informació sobre els diferents serveis i/o recursos existents a la ciutat per aquesta població. Si algú vol començar un procés de millora, desintoxicació i recuperació, es fan les derivacions adients en cada cas i s’acompanya l’usuari a l’especialista en toxicomanies que es troba al Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS). Des d’Arrels Reducció de Danys intentem facilitar, en la mesura del possible, l’accés a la xarxa social normalitzada.


Quin tipus d’atenció sanitària oferim?

Oferim un espai sanitari coordinat per una infermera des d’on es porta a terme el programa de vacunes, les proves del VIH, VHC,tuberculosi... La responsable sanitària vetlla per tal que les persones que venen al centre puguin millorar la seva qualitat de vida i no pateixin un deteriorament.


I com ho fem tot això?

Sota els criteris i valors de la Carta Fundacional de la Institució, amb un equip sociosanitari de professionals i amb la col·laboració de persones voluntàries.ARRELS SANT IGNASI | Avda. de Madrid 7, 2n dreta 25002 Lleida | T. 973 289 000 | info@arrelssantignasi.cat