IdeariEl mateix Sant Ignasi amb la col·laboració d'altres companys i d'equips de laics cristians sensibilitzats per la desgràcia dels marginats, funda diverses institucions que en tinguessin cura.

Aquesta llarga tradició, – en el seu doble vessant d'atenció al marginat i de col·laboració apostòlica amb els laics –, ha estat recentment fortament subratllada per la mateixa Companyia de Jesús en assenyalar, com a tret específic del seu propi carisma, la promoció inseparable i unificada de la Fe i de la Justícia. Volem remarcar encara una altra característica, important en la tradició de la mateixa Companyia i que aquesta Fundació vol fer present: l'acompanyament personalitzat i personalitzador. És a dir, l'intent de transcendir l'atenció purament benèfica, a fi i efecte que els germans beneficiaris del nostre servei assoleixin, dins dels possibles, aquells nivells d'estructuració personal i d'inserció social que són propis de la dignitat de la persona humana segons Déu. En promoure aquesta Fundació, la Companyia de Jesús de Catalunya és conscient de la pròpia petitesa davant la magnitud del problema de la marginació. Aquesta Fundació, per tant, – malgrat servar la seva lògica i pròpia autonomia –, intentarà de fer el seu servei tot sumant forces amb altres institucions públiques o privades que tinguin finalitats afins o complementàries.boton_atras_03_atras-200x150

ARRELS SANT IGNASI | Avda. de Madrid 7, 2n dreta 25002 Lleida | T. 973 289 000 | info@arrelssantignasi.cat