HistòriaLa Fundació Social Sant Ignasi de Loiola neix al sí de la comunitat parroquial de Sant Ignasi de Loiola de Lleida, que decideix fer una opció clara d’atenció a les persones més desafavorides de la ciutat. Per això es du a terme, durant l’estiu de 1993, una campanya d’entrepans per a les persones passavolants que arriben a Lleida per la campanya de fruita. D’aquesta se’n desprèn la necessitat de fer front a una problemàtica complexa; per això en 1994 es crea la Fundació amb els seus dos primers programes, subratllats per la paraula emblemàtica “arrels”: Arrels-Centre Obert Arrels-Reinserció.

Des d’aleshores, aquesta fundació ha anat creixent i s’han anat desenvolupant diversos programes; són els programes Arrels. Aquests programes són independents els uns dels altres, però estan estructurats seguint un procés educatiu: acostament, tractament, creixement. D’aquesta manera volem acollir la persona en el moment en què ella es troba, donant-li la resposta que en aquest moment necessita, i promovent que comenci un procés de canvi i de creixement personal que el dugui a la integració social.

 


boton_atras_03_atras-200x150

ARRELS SANT IGNASI | Avda. de Madrid 7, 2n dreta 25002 Lleida | T. 973 289 000 | info@arrelssantignasi.cat